ЖИГЕРДҮҮЛҮК БАГЫТТЫ:

•БИРДИКТҮҮ БАЙЛАНЫШ

•МААЛЫМАТТАРДЫ БЕРҮҮТАРМАГЫ

•МААЛЫМАТ КООПСУЗДУГУ

•МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТУУ БОРБОРЛОРУ

  •